Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt

Toiminnan käynnistämisen taustalla on tarve selkiyttää järjestöjen roolia ja asemaa sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa sekä uudessa maakunnassa ja kunnissa. Uudistus luo sekä tarpeen että mahdollisuuden järjestöjen yhteiselle vaikuttamistyölle. Valmisteluun on osallistunut Keski-Suomen Järjestöareenan työryhmä sekä lukuisat muut järjestötoimijat.

Kohderyhmänä ovat keskisuomalaiset hyvinvointia edistävät järjestöt, joiden toimintaan uudistus ja uuden toimintaympäristön syntyminen erityisesti vaikuttaa.


Päätavoitteena on
järjestöjen roolin, aseman ja osallisuuden vahvistaminen

1. sote- ja maakuntauudistuksessa sekä uudessa maakunnassa  
2. kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä

Koordinointia, verkostoitumista, viestintää ja yhteistä vaikuttamista:  

  1. Järjestökartoitus, johon kootaan tietoa keskisuomalaisesta järjestökentästä ja kunta-järjestöyhteistyöstä. Kartoituksen avulla syntyy päivitettävä datapankki.
  2. Järjestöjen valmiuksia toimia uudessa kunta- ja maakuntarakenteessa vahvistetaan ja tuetaan. Vuosittain järjestetään järjestöjen maakunnallisia sote- ja maakuntapäiviä sekä seutukunnilla Elinvoimapajoja. Tarpeen mukaan toteutetaan järjestöjen muutosvalmiuksia ja vaikuttamistyötä tukevia tilaisuuksia.
  3. Järjestöille viestitään sote- ja maakuntauudistuksen etenemisestä sekä siihen liittyvistä ajankohtaisista asioista uutiskirjeillä. Kuntien luottamushenkilöille ja virkamiehille suunnatuilla uutiskirjeillä avataan järjestöjen hyvinvointityötä ja yhteistyön mahdollisuuksia. Tiedottamisen alustoina toimivat lisäksi mm. Yhdistystori, Innokylä ja Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -facebook-sivu.
  4. Toimimme yhteistyössä mm. järjestöjen, maakunnan projektitoimiston, STM:n kärkihankkeiden muutosagenttien sekä SOSTE:n koordinaation ja muiden maakunnallisten Järjestö 2.0 -hankkeiden kanssa.

 

Rahoittaja: STEA, Järjestö 2.0 – järjestöt mukana muutoksessa -avustusohjelma

Hallinnoija: Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry

Toimintakausi: 1.8.2017-31.12.2020

Yhteystiedot:
Järjestöjen muutosagentti Anne Astikainen, p. 050 3440 429,
Muutoskoordinaattori Anu Hätinen, p. 050 599 6293,
Tutkija Päivi Kivelä, p. 050 351 6677,

Kansalaistoiminnankeskus Matara. Matarankatu 6, 40100 Jyväskylä (2.krs, B-käytävä)

Tiivistelmä PDF-muodossa tästä.

KS2020 Vaikuttavat järjestöt

Facebook Vaikuttavat järjestöt