Rekisteriseloste: Tapahtumat, kokoukset ja koulutukset

12.1.2018: rekisteriseloste-tapahtumat-v3.pdf

10.1.2018: rekisteriseloste-tapahtumat-v2.pdf

9.1.2018: rekisteriseloste-tapahtumat-v1.pdf

 

Rekisteriseloste: Arpajaiset ja kilpailut

16.1.2018: rekisteriseloste-arpajaiset-kilpailut-v1.pdf

 

Rekisteriseloste: Tilanvarausjärjestelmä

rekisteriseloste-tilanvarausjarjestelma-v1.pdf

Sosiaali- ja terveysministeriö  on pyytänyt lausuntoja asiakkaan valinnanvapautta koskevaan lakiesitykseen ajalla 3.11.-15.12.2017. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:ssä näemme lausuntokierroksen merkittävänä paikkana vaikuttaa yhteen maakunta- ja soteuudistuksen - ja ennen kaikkea  ihmisten arjen - näkökulmasta keskeisistä laeista.

Olemme jättäneet lakiluonnoksesta oman lausuntomme, jonka yleisessä osiossa tiivistetysti totesimme seuraavaa:

”Tuleva toimintaympäristön muutos koskettanee erityisen paljon mm sosiaali- ja terveysjärjestöjä, joita on Suomessa noin 10 000 ja Keski-Suomen maakunnassa noin 450. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuntien tehtävänä vaikuttaa myös muiden kuin sosiaali- ja terveysjärjestöjen asemaan ja toimintaedellytyksiin.

Järjestöjen toiminnassa ainutlaatuista ja arvokasta on toiminnan kehittäminen yhdessä palvelunkäyttäjien kanssa. Uusia palveluinnovaatioita ja asiakkaiden tarpeisiin vastaavia palveluita syntyy parhaimmillaan silloin, kun palveluiden käyttäjät, kokemusasiantuntijat ja vapaaehtoiset käyvät vuoropuhelua palveluita tuottavien ammattilaisten kanssa.

Järjestöjen mahdollisuudet sote-keskusten perustamiseen ovat heikot. Epäselvää on mm. se, miten pienet toimijat pääsevät tuottamaan alihankintana ostettavia palveluita. Myös jatkossa olisikin tärkeää turvata pitkäjänteinen, suunnitelmallinen yhteistyö ja yhteistyösuhteet eri toimijoiden kesken eri puolilla maata.

Palveluntuotannon lisäksi järjestöjen merkitys erityisesti ennaltaehkäisevässä työssä on tärkeä. Tulevissa rakenteissa tulee turvata vapaaehtoisvoimin toimivien järjestöjen asema sekä varmistaa lainsäädännöllä, että asiakkaita ohjataan sekä liikelaitoksesta että sote-keskuksista myös järjestöjen erilaisen vertaistuen ja vapaaehtoistyön äärelle.

Kunnat ovat perinteisesti tukeneet järjestöjen toimintaa myöntämällä avustuksia ja tarjoamalla tiloja kansalaistoiminnan käyttöön. Jatkossa tämä tehtävä jaetaan kuntien ja maakuntien kesken. Epäselvää kuitenkin on, kumman rooliin kansalaisjärjestötoiminnan resurssoimisesta huolehtiminen erityisesti kuuluu.”

Koko Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n lausunto on luettavissa täällä: https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveySummary.aspx?SDID=Fin1396455&RID=00000000-0000-0000-0000-000000000000&ResponseID=9aff6090-bd54-4b99-bed2-9f7bd831561e&IsBasic=True&FWE=True

 

Kirjanpito ja budjetointi, oma-aloitteisten verojen ilmoitukset, veroilmoitukset

-          Tositteiden tallennus järjestelmään ja näiden pohjalta arvonlisäveroilmoitukset ilmoituskausittain

-          Tilinpäätöksen laatiminen

-          Veroilmoituksen laatiminen tilinpäätöksen pohjalta

-          Talousarvion syöttö ohjelmaan ja luonti edellisvuoden toteumien perusteella, talousarviovertailut toteutuneisiin tuloihin ja kuluihin

Palkanlaskenta, matkalaskujen käsittely ja maksatus, palkkojen ilmoitukset

-          Palkkojen ja palkkioiden laskenta, palkkalaskelmien lähetys asiakkaalle, palkkojen, ay-maksujen ja ulosottomaksujen maksatukset, palkkatodistukset

-          Matkalaskujen käsittely, maksatus ja vuosi-ilmoitukset

-          Työnantajasuoritusten ilmoittaminen ja maksatus

-          Eläkevakuutus-, työttömyysvakuutus- ja tapaturmavakuutusilmoitukset

-          Kelan ja vakuutusyhtiön päivärahahakemukset

-          Palkkojen vuosi-ilmoitukset

Ostolaskujen käsittely ja maksatus

-          Ostolaskujen maksatus

-          Ostolaskujen sähköinen kierrätys, tiliöinti ja maksatus, paperisten laskujen syöttäminen sähköiseen järjestelmään

Myyntilaskujen teko, maksujen seuranta

-          Myyntilaskujen teko ja lähetys paperilla, sähköpostilla tai verkkolaskuina

-          Myyntireskontran ylläpito, kohdistumattomien maksusuoritusten kuittaaminen

-          Maksumuistutusten lähettäminen, laskujen ohjaus perintätoimistoon

Palkkatuki- ja kuntalisähakemukset sekä maksatuspyynnöt TE- ja ELY-keskukselle sekä kunnille

Hankemaksatushakemukset ja selvitykset

-          Eri rahoittajien (esim. EU/ESR) hankemaksatushakemusten ja talousselvitysten tekeminen

-          STEA:n avustushakemuksiin taloustietojen laskeminen ja täyttäminen, maksatushakemukset ja talousselvitykset

 

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki -osuuskunnalle on myönnetty Yhteiskunnallinen yritys -merkki 30.5.2017. Merkin käyttöoikeus myönnetään osoituksena liiketoiminnallisten ja yhteiskunnallisten tavoitteiden onnistuneesta yhdistämisestä.

Y merkki logo pysty suomi sininen rgb 200Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki -osuuskunta tukee toiminnallaan järjestöjen työtä ja tuottaa tilitoimistopalveluja erityisesti kolmannen sektorin yhteisöille. Tilitoimiston palveluihin kuuluvat laajat taloushallinnon palvelut, jotka räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaan.

- Erityisosaamista on kertynyt esimerkiksi projektiraportoinnista, joka koetaan usein pienissä järjestöissä liian monimutkaiseksi, toteaa osuuskunnan toimitusjohtaja Raili Haaki. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki -osuuskunnan tilitoimisto vahvistaa organisaatioiden valmiutta toimia työnantajana sekä keventää hallinnollista taakkaa.

Osuuskunnan rinnakkaisorganisaationa toimii Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry, joka tekee arvokasta työtä ylläpitämällä kaikille kansalaisille avoimia kohtaamispaikkoja ja tukemalla järjestötoimijoita monin tavoin.  Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki järjestää koulutusta, antaa ohjausta ja neuvontaa ja näin antaa mahdollisuuksia aktiiviseen kansalaisuuteen. Tämä on tärkeää työtä, sillä näistä palveluista hyötyy yksittäisen ihmisen lisäksi koko ympäröivä yhteiskunta.

- Hienoa, että Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki -osuuskunnalla on nyt Yhteiskunnallinen yritys -merkki osoituksena tästä kansalaisten parissa tehtävästä tärkeästä työstä, toteaa Brand Manager Niina Ollikka Suomalaisen Työn Liitosta.

Lue lisää: Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki -osuuskunnalle...

tilitoimistoavoimetovet

Mietitkö, mistä saada apua yhdistyksen pyörittämiseen ja taloushallinnon järjestämiseen? Oletko tutustunut KYT-tilitoimistoon ja KYT-järjestöpalveluihin?

KYT-TILITOIMISTON AVOIMET OVET
TIISTAINA 23. TOUKOKUUTA KLO 13 – 16.30
MATARANKATU 4:N 3. KERROKSESSA

Avoimien Ovien päivässä:

  • esittelemme KYT-tilitoimiston tarjoamia palveluvaihtoehtoja
  • kerromme KYT-järjestöpalveluiden maksuttomista neuvontapalveluista ja koulutuksista
  • käymme keskustelua yhteiskunnallisen yrityksen toiminnasta ja arvopohjasta
  • pidämme kahvipannun kuumana koko iltapäivän

Lue lisää: KYT-Tilitoimiston avoimet ovet 23.5.2017