Think outside the box

WANTED: uudistumishaluisia yhdistystoimijoita

 
Yhdistystoiminta kaipaa muutosta, miksi?
 
Keski-Suomalaiset yhdistystoimijat ovat kertoneet kaipaavansa tukea toimintansa kehittämiseen vastatakseen tulevaisuuden järjestötoiminnan tarpeisiin. Myös tulevaisuudentutkijat ovat tunnistaneet yhteisökentässä tarvetta uudistumiselle: yhteisöjen haasteena on mm. irrottautua perustelemattomista, ritualistisista käytänteistä ja uudistaa toimintaansa tämän päivän kansalaisvaikuttajien tarpeita vastaavaksi. Sitoutuminen kansalaisuutta tukeviin organisaatioihin on heikentynyt, mikä näkyy esimerkiksi haasteena saada uusia aktiiveja mukaan yhdistysten toimintaan.  
Meneillään olevat yhteiskunnalliset muutokset vaativat järjestökentän uudistumista.
Tunnistatko uudistumistarpeen omassa yhdistyksessäsi? Oletko kiinnostunut kehittämään ratkaisuja paikallisesti Keski-Suomen alueella, oman toimintasi uudistumisen näkökulmasta? Muutostarpeesi voi olla hyvinkin konkreettinen tai maailmaa syleilevä, pääasia, että järjestötoiminnan ja oman yhdistyksesi kehittäminen kiinnostaa!
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry hakee STEA rahoitteista hanketta, jonka toiminnan ydin on järjestötoimintaa kehittävä, uutta luova yhteistyö 1. sektorin toimijoiden kanssa.Työkaluja uudistumistyön tekemiseen ovat statuksista ja sektoreista vapaa yhteistyö sekä yhteiseltä arvopohjalta toteutetut, hyvää tuottavat rohkeat kokeilut.
Nyt etsimme nopealla aikataululla juuri sinua, uudistumishaluinen ja rohkea yhdistystoimija, joka haluat ehdottomasti olla etujoukoissa kehittämässä uutta  järjestökulttuuria omalla esimerkilläsi!
 
Ilmoittaudu mukaan pilottiryhmään suoraan hankesuunnittelijoille 27.4. mennessä.Ryhmään mahtuu 5 ensiksi ilmoittautunutta! Pilottiryhmään ilmoittautuneet tapaavat toisensa toukokuussa 2018 hyvinvoinnillisissa merkeissä, jolloin pääset kertomaan oman toimintasi uudistumisen tarpeista ja kuulemaan tarkemmin hankkeen sisällöstä.
Hankehaku päättyy 31.5.2018 ja tieto rahoituksesta saapuu joulukuussa 2018.
Mikäli rahoitus myönnetään, hankkeen toiminta pilottiryhmän kanssa alkaa maaliskuussa 2019.
 
Toimi nyt, muutos on täällä.
 
Ilmoittaudu ja kysy lisää: Tuuli Sahi, , 050 9132139.

Sepänkeskus seisoo edelleen Kyllikinkadulla samalla vanhalla paikallaan, antaen yhdistystoimijoille ja järjestöille kokous- ja harrastetiloja käyttöön edullisesti. Kävijät ovat saattaneet havaita kuitenkin pientä kuhinaa perus arjen seassa, sillä Sepänkeskuksen tilojen ja rakennuksen kehittämisen parissa on aloitettu touhuamaan jo viime vuoden loppupuolella. Vuodenvaihteessa talon käyttäjiä lähestyttiin pienellä kyselyllä, kun tehtiin esiselvitystä Sepänkeskuksen tilojen toimivuudesta.

Kehitysideoiden keräämistä on nyt jatkettu entistä konkreettisemmin kysellen talon toimivuuteen liittyviä seikkoja yhdistysten ja niiden toimijoiden näkökulmista. Suunnittelun ja osallistamisen tukena KYT:ssä toimii Vappuun saakka Yhteisöohjaaja Pilvi Tyrväinen.

Mitä tämä kehittäminen ja mahdolliset muutokset tarkoittavat talon tulevaisuuden kannalta? Puretaanko koko rakennus, rakennetaanko sen tilalle jotain uutta vai tuleeko taloon suurempi remontti? Tällä hetkellä talon kuntoa kartoitellaan kaupungin toimesta ja suunnitelmia tehdään kohti uutta modernia kulttuurikeskusta, tuli se sitten toteen uuden keskuksen rakentamisen tai remontin kautta. Ajatuksissa olisi kokonainen kulttuurikortteli yhteisöllisine asuntoineen ja avoimine kohtaamispaikkoineen. Kaiken perustana ja tärkeimpänä faktana on se, että järjestöt ja kansalaiset tarvitsevat tiloja toiminnalleen!

Muutosprosessi kestää vielä ainakin pari vuotta. Sepänkeskus saa seisoa paikallaan vanhaan tuttuun tapaansa siihen asti, kunnes päätökset väräyttävät viisarinsa suuntaan tai toiseen. Kevät on raikasta uudistumisen aikaa, joten olkoon nyt hetki rikkaiden ideoiden ja ajatusten kehittelyn! Jos tulevaisuuden ideointi kiinnostaa, niin ota yhteyttä ennen Vappua: Pilvi Tyrväinen, , 050 4499627.

Sosiaali- ja terveysministeriö  on pyytänyt lausuntoja asiakkaan valinnanvapautta koskevaan lakiesitykseen ajalla 3.11.-15.12.2017. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:ssä näemme lausuntokierroksen merkittävänä paikkana vaikuttaa yhteen maakunta- ja soteuudistuksen - ja ennen kaikkea  ihmisten arjen - näkökulmasta keskeisistä laeista.

Olemme jättäneet lakiluonnoksesta oman lausuntomme, jonka yleisessä osiossa tiivistetysti totesimme seuraavaa:

”Tuleva toimintaympäristön muutos koskettanee erityisen paljon mm sosiaali- ja terveysjärjestöjä, joita on Suomessa noin 10 000 ja Keski-Suomen maakunnassa noin 450. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuntien tehtävänä vaikuttaa myös muiden kuin sosiaali- ja terveysjärjestöjen asemaan ja toimintaedellytyksiin.

Järjestöjen toiminnassa ainutlaatuista ja arvokasta on toiminnan kehittäminen yhdessä palvelunkäyttäjien kanssa. Uusia palveluinnovaatioita ja asiakkaiden tarpeisiin vastaavia palveluita syntyy parhaimmillaan silloin, kun palveluiden käyttäjät, kokemusasiantuntijat ja vapaaehtoiset käyvät vuoropuhelua palveluita tuottavien ammattilaisten kanssa.

Järjestöjen mahdollisuudet sote-keskusten perustamiseen ovat heikot. Epäselvää on mm. se, miten pienet toimijat pääsevät tuottamaan alihankintana ostettavia palveluita. Myös jatkossa olisikin tärkeää turvata pitkäjänteinen, suunnitelmallinen yhteistyö ja yhteistyösuhteet eri toimijoiden kesken eri puolilla maata.

Palveluntuotannon lisäksi järjestöjen merkitys erityisesti ennaltaehkäisevässä työssä on tärkeä. Tulevissa rakenteissa tulee turvata vapaaehtoisvoimin toimivien järjestöjen asema sekä varmistaa lainsäädännöllä, että asiakkaita ohjataan sekä liikelaitoksesta että sote-keskuksista myös järjestöjen erilaisen vertaistuen ja vapaaehtoistyön äärelle.

Kunnat ovat perinteisesti tukeneet järjestöjen toimintaa myöntämällä avustuksia ja tarjoamalla tiloja kansalaistoiminnan käyttöön. Jatkossa tämä tehtävä jaetaan kuntien ja maakuntien kesken. Epäselvää kuitenkin on, kumman rooliin kansalaisjärjestötoiminnan resurssoimisesta huolehtiminen erityisesti kuuluu.”

Koko Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n lausunto on luettavissa täällä: https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveySummary.aspx?SDID=Fin1396455&RID=00000000-0000-0000-0000-000000000000&ResponseID=9aff6090-bd54-4b99-bed2-9f7bd831561e&IsBasic=True&FWE=True

Rekisteriseloste: Tapahtumat, kokoukset ja koulutukset

26.2.2018: rekisteriseloste-tapahtumat-v5.pdf

23.1.2018: rekisteriseloste-tapahtumat-v4.pdf

12.1.2018: rekisteriseloste-tapahtumat-v3.pdf

10.1.2018: rekisteriseloste-tapahtumat-v2.pdf

9.1.2018: rekisteriseloste-tapahtumat-v1.pdf

 

Rekisteriseloste: Arpajaiset ja kilpailut

23.1.2018: rekisteriseloste-arpajaiset-kilpailut-v2.pdf

16.1.2018: rekisteriseloste-arpajaiset-kilpailut-v1.pdf

 

Rekisteriseloste: Tilanvarausjärjestelmä

rekisteriseloste-tilanvarausjarjestelma-v1.pdf

 

Rekisteriseloste: Yhdistystori

https://www.yhdistystori.fi/tietoa-palvelusta/rekisteriseloste/

 

Rekisteriseloste: Yhdessä Enemmän -hanke - Kielikaveritoiminta

http://kyt.fi/images/Tietosuojaseloste_yhdess%C3%A4enemm%C3%A4n.pdf

 

Rekisteriseloste: Vapaaehtoiseksi -messut

https://www.matara.fi/tiedostot/category/5-rekisteriselosteet

 

Rekisteriseloste: Koutsaamo / Uraverkosto

http://www.uraverkosto.fi/images/selosteet/Rekisteriseloste_Uraverkosto.pdf

http://www.uraverkosto.fi/images/selosteet/Tietosuojaseloste_Uraverkosto.pdf

 

Rekisteriseloste: Järjestöpalvelut - Asiakasrekisteri

Rekisteriseloste-jarjestopalv-asrek.pdf

 

Rekisteriseloste - IT-laitteiden muodostamat rekisterit

11.3.2018: IT-laitteisto-v1

 

Rekisteriseloste: IT-palvelut ja tietosuoja-astia - Asiakasrekisterit

7.4.2018:Rekisteriseloste-IT-Tietosuoja-asiakkuudet-v1.pdf 

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki -osuuskunnalle on myönnetty Yhteiskunnallinen yritys -merkki 30.5.2017. Merkin käyttöoikeus myönnetään osoituksena liiketoiminnallisten ja yhteiskunnallisten tavoitteiden onnistuneesta yhdistämisestä.

Y merkki logo pysty suomi sininen rgb 200Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki -osuuskunta tukee toiminnallaan järjestöjen työtä ja tuottaa tilitoimistopalveluja erityisesti kolmannen sektorin yhteisöille. Tilitoimiston palveluihin kuuluvat laajat taloushallinnon palvelut, jotka räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaan.

- Erityisosaamista on kertynyt esimerkiksi projektiraportoinnista, joka koetaan usein pienissä järjestöissä liian monimutkaiseksi, toteaa osuuskunnan toimitusjohtaja Raili Haaki. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki -osuuskunnan tilitoimisto vahvistaa organisaatioiden valmiutta toimia työnantajana sekä keventää hallinnollista taakkaa.

Osuuskunnan rinnakkaisorganisaationa toimii Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry, joka tekee arvokasta työtä ylläpitämällä kaikille kansalaisille avoimia kohtaamispaikkoja ja tukemalla järjestötoimijoita monin tavoin.  Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki järjestää koulutusta, antaa ohjausta ja neuvontaa ja näin antaa mahdollisuuksia aktiiviseen kansalaisuuteen. Tämä on tärkeää työtä, sillä näistä palveluista hyötyy yksittäisen ihmisen lisäksi koko ympäröivä yhteiskunta.

- Hienoa, että Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki -osuuskunnalla on nyt Yhteiskunnallinen yritys -merkki osoituksena tästä kansalaisten parissa tehtävästä tärkeästä työstä, toteaa Brand Manager Niina Ollikka Suomalaisen Työn Liitosta.

Lue lisää: Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki -osuuskunnalle...