Hankepäällikön paikka avoinna Koutsaamo-hankkeeseen

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry hakee hankepäällikköä Koutsaamo 2.0-hankkeseen

Etsimme kolmihenkisen tiimin vetäjäksi kehittäjähenkistä hankepäällikköä. Hankepäällikön tulee olla ajan tasalla tämänhetkisistä työelämän muutoksista, modernista työnhausta, Keski-Suomen työllisyyskentästä ja sen toimijoista. Mikäli tiimityöskentely työvoimapoliittisessa hankkeessa ja uusien toimintamallien kehittäminen motivoi sinua, voit olla etsimämme henkilö! 

Koutsaamo 2 -hankkeessa tarjotaan yksilöllistä ja henkilökohtaista uraohjausta sekä ryhmävalmennuksia, joiden avulla autetaan heikossa työmarkkina-asemassa olevia työttömiä työnhakijoita pääsemään eteenpäin urapolullaan ja vahvistetaan heidän edellytyksiään työllistyä avoimille työmarkkinoille. Tavoitteena on myös tuotteistaa palveluita asiakaslähtöisesti tulevaa (mahdollista) maakuntauudistusta silmällä pitäen. Hankkeen asiakkaat ovat sekä kantasuomalaisia että maahanmuuttajataustaisia. Koutsaamo 2.0 on osa Uraverkosto.fi kokonaisuutta, jota hankepäällikkö työssään koordinoi. 

Uraverkostoon kuuluvat KYT ry:n Koutsaamon lisäksi Suomen Nuorisoseurojen Leipää ja kulttuuria Keski-Suomessa -hanke sekä Jyvässeudun 4H-yhdistys ry:n Luotsaamo 2.0 -hanke. Koutsaamo 2.0 on käynnistynyt tammikuussa 2019 ja sen toimintaa rahoittaa Keski-Suomen TE- toimisto sekä Jyväskylän kaupunki ja hallinoijana toimii Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry.

Hankepäällikön tehtäviin kuuluu:
 
- Hankkeen toiminnan koordinointi ja kehittäminen sekä osallistuminen hankkeen toiminnan toteuttamiseen osana tiimiä.
-Ohjausprosessien mallintaminen ja kehittäminen yhteistyössä Uraverkoston kanssa.
-Yhteistyö rahoittajan ja verkostojen välillä sekä verkostoyhteistyön kehittäminen ja laajentaminen.
-Työantajayhteistyön kehittäminen.
-Talouden suunnittelu ja budjetin hallinta.
-Raportointi rahoittajalle, sekä toimintasuunnitelmien ja - kertomusten laatiminen.
-Hankkeen ja Uraverkosto.fi kokonaisuuden markkinoinnin suunnittelu ja kehittäminen yhdessä tiimin kanssa.
-Tiedottaminen ja viestintä verkostoissa.
-Hankeen palveluiden kehittäminen ja tuotteistaminen osana kasvupalveluiden uudistamista.
-Hankkeen toiminnan tavoitteiden seuraaminen ja tulosten levittäminen sekä vaikuttamistyö.

Tehtävät ovat monipuolisia ja vaativat hyvää kokonaisuuksien hallintaa sekä itsenäistä ja oma-aloitteista työotetta.

Edellytämme:
-vahvaa osaamista projektityöskentelystä ja kehittämistyöstä,
-soveltuvaa korkeakoulututkintoa,
-hyvää työllisyystoiminnan tuntemusta,
-kehittämishenkisyyttä ja hyviä tiimityötaitoja sekä
-hyviä yhteistyötaitoja.

Eduksi ovat: 
-kokemus ryhmätoiminnan sekä koulutusten suunnitteluista ja toteuttamisesta,
-kokemus työllisyyspoliittisessa hankkeessa työskentelystä.

Tarjoamme antoisan tehtävän työllistämisen verkostossa, sekä mahdollisuuden kehittää työllistämistä tukevia palveluja. Meillä on ihmisläheinen työyhteisö, jossa saat tueksesi motivoituneen tiimin ja laajan verkoston sekä mahdollisuuden vaikuttaa omaan työskentelytapaasi. 

Hankepäällikkö toimii Kansalaistoiminnankeskus Mataralla ja Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki (KYT) ry:n työyhteisössä. KYT on hyväntahtoinen kasvualusta osallisuudelle, moniäänisyydelle, ihmislähtöisyydelle ja kanssalaisuudelle. Yhdistys ylläpitää kansalaisten avoimia kohtaamispaikkoja, järjestää koulutusta, antaa neuvontaa ja ohjausta sekä toimii aktiivisesti kansalaisyhteiskunnan kehittäjänä.

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen 22.1. mennessä osoitteeseen:  

Otsikkokenttään: Koutsaamo 2 hankepäällikkö. 

Lisätietoja: Raili Haaki, p. 050 304 6245, 

https://uraverkosto.fi/

https://paikat.te-palvelut.fi/tpt/9811234?searchPhrase=kyt&announced=0&leasing=0&english=false&sort=1

http://www.kyt.fi