Kirsikka Selanderin sosiologian väitöskirja "Työhyvinvoinnin paradoksit kolmannen sektorin palkkatyössä "tarkastettiin Jyväskylän yliopistossa 29.9.2018

Tutkimuksen mukaan kolmannen sektorin palkansaajat kokevat työn ja muun elämän yhteensovittamisen vaikeaksi muita palkansaajia useammin.
KYT ry kutsuu järjestöväkeä kuulemaan väitöskirjan teemoista ja johtopäätöksistä sekä keskustelemaan Kirsikka Selanderin kanssa.

keskiviikkona 16.1. 2019 klo 9.30-12

Kansalaistoiminnankeskus Matara, 2 krs, Matarasali
Matarankatu 6, 40100 Jyväskylä

Tilaisuuteen kutsutaan erityisesti keskisuomalaisten järjestöjen toiminnanjohtajia ja esimiehiä sekä järjestöjen muita asiantuntijoita.

Ilmoittautumiset viimeistään 14.1.2019
www.kyt.fi/ilmoittautuminen

Tilaisuuden ohjelma

9.30 Aamukahvia tarjolla
10.00 Työhyvinvoinnin paradoksit kolmannen sektorin palkkatyössä, väitöskirjatutkimuksen keskeiset teemat ja tulokset, YTT Kirsikka Selander
10.45. Yhteinen keskustelu järjestötyön imusta, iloista ja suruista sekä työhyvinvoinnin haasteista ja se ylläpidon keinoista.

Kysymyksinä esimerkiksi:

 • Miten johtamista ja työn organisointia voitaisiin parantaa?
 • Saavatko toiminnanjohtajat riittävästi tukea omaan työhönsä yhdistyksen hallitukselta?
 • Itsenäisen asiantuntijatyön sudenkuopat ja niiden taklaaminen?
 • Entä vapaaehtoisten työhyvinvoinnista huolehtiminen?

Lopuksi pohditaan työhyvinvointia tukevan verkoston tarpeellisuutta.

Keskisuomalaiset järjestöt ovat huolissaan asiakkaidensa palveluiden tulevaisuudesta. Sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä työllistämispalveluiden kentälle suunnitteilla oleva markkinaperusteinen tuotantomalli asettaa järjestölähtöisesti palveluita tuottavat yhteisöt samalle viivalle liiketaloudellisesti toimivien tuottajien kanssa. Muutoksen vaikutuksia järjestöjen tarjoamien palveluiden asiakkaisiin ei ole kuitenkaan toistaiseksi selvitetty.

”Mitä siitä seuraa esimerkiksi vaikeasti työllistyville ja paljon tukea tarvitseville asiakkaille? Onko vaarana, että esimerkiksi järjestöjen asumispalveluissa asuville henkilöille ei löydy tuttua ja turvallista auttajaa, kun pienet voittoa tavoittelemattomat organisaatiot eivät omaa tarvittavaa riskirahoitusta pärjätäkseen kilpailussa? Suunnitelmissa oleva uudistus aiheuttaa myös huolen kansalaistoiminnan ja yleishyödyllisen vapaaehtoistyön toimintamahdollisuuksista.”, kuvailee Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n toiminnanjohtaja Raili Haaki järjestöjen huolenaiheita.

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki (KYT) ry tarttuu järjestöjen huoleen ja toteuttaa asiasta selvityksen. Palveluottajajärjestöjen esityksestä selvityshenkilöksi on kutsuttu dosentti Sakari Möttönen. Prosessiin on lähdössä mukaan palveluja tuottavia säätiöitä ja yhdistyksiä, ja uusia tahoja toivotaan mukaan. Selvitys tuottaa jäsennettyä tietoa järjestöjen toiminnasta ja palvelutuotannon volyymista maakunnassa sekä tiivistää kolmannen sektorin yhteistyötä.

”On ensiarvoisen tärkeää saada kuva siitä, miten järjestöjen kohdejoukon palvelut tulevat muuttumaan. Tarkoituksenamme on etsiä keinoja taata palveluiden laatu ja jatkuvuus tulevassa uudistuksessa.”, kertoo Haaki.

 • Kolmannen sektorin organisaatioilta kysytään halukkuutta osallistua selvitykseen 7.12.2018 mennessä sähköpostitse KYT ry:n toiminnanjohtajalle:
 • Selvityksen kustannukset katetaan mukaan lähtevien organisaatioiden osallistumismaksuilla. Suuruus suhteutetaan kunkin organisaation liikevaihtoon.
 • Mukaan lähtevien yhteisöjen edustajat kutsutaan koolle Kansalaistoiminnankeskus Mataraan 11.12.2018 klo 12-13.30 (tilaisuus Matarasalissa)
 • Laaditaan tarvittavat sopimukset.
 • Selvitys käynnistyy vuoden 2019 alkupuolella. Tällöin laaditaan tarkempi toimintasuunnitelma ja aikataulu. Selvitykseen käytetään arviolta 1 kk:n työpanos.
 • Selvityksen toteutus kytkeytyy sote-ja maakuntauudistuksen aikatauluun ja etenemiseen.

Selvityksestä tarkemmin oheisessa diasarjassa:

Järjestöjen palvelutuotannon selvitys, KYT (PDF)

Lisätietoja:

Raili Haaki
toiminnanjohtaja, KYT ry 050 3046245,

Sakari Möttönen
dosentti, 050 60967,

KYT toimitti 1.8.2018 lausunnon Sosiaali- ja terveysministeriölle vastauksena hallituksen esityksiin aktiivimallin kehittämiseksi.

 1. Työllistymistä tukevaa toimintaa harjoittavat järjestöt ja säätiöt tulee hyväksyä mukaan aktiivimallin mukaisiksi järjestäjiksi.
 2. Työllisyyspoliittisten hankkeiden järjestämä toiminta tulee ohjeistaa aktiivimalliin soveltuvaksi mahdollisimman pian. 
 3. Käsitystä siitä, mitkä asiat parantavat ihmisen työllistymismahdollisuuksia, tulee laventaa koskemaan mm. työkyvyn tutkimuksia ja arviointia. 
 4. Aktiivimalli 1 ja ”Aktiivimalli 2.” eivät saa tuoda ristiriitaisia velvoitteita asiakkaille. 
 5. Muutoksista on tiedotettava selkokielisesti ja toimeenpanoon on resurssoitava riittävästi.
 6. Heinäkuu ei ole relevantti ajankohta lausuntopyynnölle.

KYT:n lausunto kokonaisuudessaan tästä..

”Viisas maakunta rakentaa järjestöverkostoja… Tavoitteenamme on luoda Keski-Suomesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mallimaakunta yhdessä kansalaisjärjestöjen kanssa.”, linjaavat yhdestä suusta Keski-Suomen liiton maakuntajohtaja Tapani Mattila ja Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hankkeemme Anne Astikainen uunituoreessa oppaassa. Tänään 12.9.2018 Kuntamarkkinoilla julkaistu Järjestöt maakunnan kumppaneina -opas tarjoaa monipuolisen kattauksen malleja maakunnan ja kansalaistoiminnan välisen kumppanuuden rakentamiseksi ja vahvistamiseksi.

Valmisteilla oleva maakunta- sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus koskettaa koko kansalaisyhteiskuntaa. Ajankohtaisessa ja käytännönläheisessä oppaassa esitellään, miten kansalaisyhteiskunnan elinvoimaisuus ja järjestöjen osallistumismahdollisuudet turvataan jatkossa ja millaisia työkaluja kumppanuuden rakentamiseen on olemassa. Oppaaseen on koottu yhteistyön hyviä käytänteitä ja esimerkkejä eri puolilta Suomea.

Oppaan yhtenä kokoajatahona on Valtioneuvoston alainen Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE, jossa myös KYT ry:n puheenjohtaja Sakari Möttönen on varajäsenenä kaudella 2017-2021.

 
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuen toimintakertomus vuodelta 2017 on julkaistu verkkoversiona Issuu-palvelussa. Ladattava PDF julkaistaan toukokuussa yhdistyksen kevätkokouksen yhteydessä.