PAIKKO työkalut

 

PAIKKOtyökalut             

1. Alakohtainen työversio alakohtaisista tutkinnon perusteista

 • saatavilla 23 eri tutkinnosta
 • ammatilliseen koulutukseen ohjaava ja valmentava, VALMA
 • jokaiseen perustutkintoon sisältyvä yhteiset tutkinnon osat-osio
 • käytössä työpaikkojen oppimismahdollisuuksien tunnistamisessa
 • voidaan käyttää myös oman toiminnan kehittämisen työkaluna
 • sisältää tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset ja tyydyttävän tason arviointikriteerit

2. Raportti tunnistetusta oppimisympäristöstä

 • tutkintokohtainen raportti työympäristön mahdollisuuksista tuottaa tutkinnon perusteiden mukaista osaamista
 • laatiminen vaatii ammattialan osaamisen lisäksi osaamista tutkinnon perusteiden tulkinnasta
 • raportissa esitetään työpaikan mahdollisuudet havaita ja kartuttaa ammatillista osaamista tutkintojen perusteiden avulla

3. PAIKKO osaamistodistus

 • henkilökohtainen todistus työssä havaitusta ammatillisesta osaamisesta
 • yhteensopiva 2014 hyväksytyn valtakunnallisen osaamistodistusmallin kanssa
 • käytetään tunnistetuissa oppimisympäristöissä

oaikkotyokalut