PAR-järjestelmät

PAR NEWS 2010-2018 (PDF)

Tutustu Par-järjestelmien tarinaan tekijöiden kertomana. Vuodesta 2018 lähtien PAR-järjestelmät toimivat AVI:n alaisuudessa.


PAR-hanke ylläpitää ja kehittää ei kaupallisia PAR-järjestelmiä Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n (KYT) alaisuudessa. PAR-järjestelmiä ovat Excel-pohjaiset PARty, PARent ja PARkki tilastointijärjestelmät. PAR-järjestelmät ovat syntyneet työpajojen ja etsivän nuorisotyön tarpeesta kerätä tilastollista tietoa omasta toiminnastaan. Niiden sisältö pohjautuu Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) valtakunnalliseen työpajakyselyyn ja etsivän nuorisotyön kyselyyn. PAR-järjestelmiä ja valtakunnallisia kyselyitä kehitetään jatkuvassa yhteistyössä.

 

PARKKI - YHTEINEN TIETOPANKKI
- PARkki on PARent ja PARty -tilastoja kokoava Excel-ohjelmisto, jolla saa koottua helposti organisaatiokohtaista, alueellista tai valtakunnallista tilastotietoa.
- Tilasto on luonteeltaan anonyymia ja se on helposti jaettavissa oman organisaation ulkopuolelle valtakunnallisiin tietopankkeihin ja tutkimuskäyttöön.

 

PAR JÄRJESTELMÄT SILLANRAKENTAJANA
Miten organisaatiosi voi hyötyä PAR-järjestelmästä kun käytössä on jokin toinen järjestelmä?
-  Rakennetaan silta ohjelmien välille!

Miten se tehdään?
- Yhteydenotto
- Suunnittelutyö
- Tiedostojen yhteensovittaminen
- Automaattinen tiedonsiirto
Ei ylimääräistä työtä - hyödynnetään kerran tehty työ!

 PAR järjestelmien tehtävä

KOULUTUS
PAR -järjestelmien käyttö aloitetaan maksuttomalla käyttöönottokoulutuksella. Koulutustilaisuuden järjestää pääsääntöisesti koulutuksen tilaaja. PAR-ohjelma on myös maksuton. Koulutustilaisuuksien jälkeen olisi toivottavaa varata tila ja mahdollisuus myös yksilölliseen käyttäjätukeen.

 

PAR on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke.

Tiedotamme kuukausittain sähköpostitse ohjelmien tilanteesta, sovituista koulutustilaisuuksista ja muista ajankohtaisista asioista. Jos haluat postituslistalle/poistua listalta, ilmoita siitä .