Välitän 2

Välitän 2-hanke| Hankasalmen 4H-yhdistys r.y.
(1.10.2011 - 31.12.2013)

Välitän 2 kehitti toiminta-aikanaan väliinputoajanuorten pienryhmätoimintaa  Hankasalmella ja ehkäisi nuorten syrjäytymistä. Hanke tarjosi tukea ja koulutuksellista työnohjausta Hankasalmen nuorisotoimijoille sekä mahdollisti nuorten vanhemmille vertaistukea ja ohjausta nuorten kasvun tukemiseksi.

Toteutus:

Hankasalmelaisten nuorten työllistymiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin tiiviillä verkostotyöllä, mm. turvaryhmätoiminnan myötä. Turvaryhmään koottiin kaikki alueen nuorten kanssa toimijat. Työntekijät saivat hankkeen myötä uusia toimintamalleja, verkostoja ja tukea toimintaansa. Ryhmä ideoi mm. Kuntsari-pienryhmätoiminnan, jota toteutettiin kunnan organisoimana, mutta kaikkia toimijoita osallistavana.

Turvaryhmä 2, kodin/vanhempien tukiryhmä kokoontui vanhempien aloitteesta. 

Hankkeen pienryhmätoiminnoissa oli aktiivisesti mukana kymmeniä nuoria. Info- ja toimintapäiviä sekä tutustumismatkoja oppilaitoksiin järjestettiin koko toteutuksen ajan. 

Me välitämme -työ-/prosessikirjaa työstettiin pienryhmissä yhteistyössä nuorten kanssa ja se valmistui syksyllä 2013. Mitä väliä?/Me välitämme -kortit valmistuivat aivan hankkeen loppumetreillä. Kortit on tarkoitettu nuorten kanssa työskentelevien työntekijöiden, ohjaajien ja valmentajien työnohjauksen työkaluna käytettäväksi. 

Hankkeelle asetetut määrälliset ja laadulliset tavoitteet saavutettiin reippaasti. 

Tulokset:

Pienryhmätoiminta koettiin niin hyväksi, että mallia suunnitellaan laajennettavaksi myös vanhemmalle asiakaskunnalle kuntouttavan työtoiminnan ja mielenterveystoimiston kautta.

Juurruttaminen onnistui hyvin, koska mm. nuorisotyön etsivä ja sosiaalitoimen palveluohjaaja olivat mukana eri toiminnoissa. Työtä tehtiin moniammatillisesti, verkostona, jolloin taattiin tuen jatkuvuus hankkeen loputtua.

Hankasalmen kunnan nuorisotoimi koordinoi jatkossa opintojen tsemppausryhmän ja turvaryhmän toimintaa. Ja hankkeessa tuotettuja materiaaleja voi kysyä Hankasalmen 4H-yhdistyksestä.

Välitän 2 loppuraportti

Mitä väliä? / Me välitämme - oppaat nuorten kanssa työskenteleville

Mitä väliä?/Me välitämme -kortit työnohjaukseen ohjaus- ja valmennustyötä tekeville (saatavilla rajoitetusti Hankasalmen 4H ry:stä, toiminnanjohtaja Sirkka Suomäeltä 040 534 6361).