Tulevaisuuden Uudet Tekijät

Tulevaisuuden Uudet Tekijät-hanke | Jyvässeudun 4H-yhdistys ry
(1.10.2011 - 31.12.2013)

Tutustutti ja ohjasi nuoria työttömiä maahanmuuttajia suomalaiseen yhteiskuntaan, loi räätälöidyn työllistymispolun kohti työelämää ja/tai yrittäjyyttä.

Toteutus:

TUTin toiminta kohderyhmälle, maahanmuuttajanuorille, rakentui kolmesta perusosasta:

  • henkilökohtaisesta valmennuksesta,
  • räätälöidyistä 4H-kursseista,
  •  maahanmuuttajanuorille suunnatuista ryhmävalmennuksista.

Valmennuksilla ja kursseilla vahvistettiin nuorten työelämätaitoja, omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistamista sekä saamaan positiivisia kokemuksia oman työllistymisensä eteen toimimisesta. Henkilökohtaisen valmennuksen avulla kukin nuorista sai itselleen räätälöityä tukea omassa elämäntilanteessaan sekä mahdollisuuden reflektoivaan keskusteluun omista tulevaisuudensuunnitelmista.

Maahanmuuttajille räätälöity hygieniapassi- ja kotipalvelukurssi olivat  suosituimpia, sillä niiden positiivinen vaikutus työllistymiseen oli helposti nuorten ymmärrettävissä. Asiaosaamisen oppimisen lisäksi kurssit tarjosivat positiivisia ryhmäkokemuksia, mahdollisuuden käyttää suomen kieltä uudessa kontekstissa, sekä ahaa-elämyksiä oman tulevaisuudensuunnitelmien suhteen. Ryhmävalmennuksissa voitiin syventää kurssilla opittua. Hyväksi metodiksi osoittautui ryhmävalmennuksen integroiminen kurssiin.

Tulokset:

Räätälöity 4H-kurssitarjonta maahanmuuttajille, jota levitetään muihin 4H-yhdistyksiin. 

TUTor-toiminta, jossa hankkeessa mukana olleet nuoret tukevat ja ohjaavat työnhakuun liittyvissä asioissa toisia maahanmuuttajanuoria.

Yhteistyö (toimintojen juurruttaminen) muiden maahanmuuttajahankkeiden kanssa.

Askeleita työelämään -blogi

Tulevaisuuden uudet tekijät (TUT) loppuraportti