Wolmar käynnistyi

Yhdistysten toimitiloihin liittyvä tiedonvälityshanke Wolmar käynnistyi huhtikuun alussa 2016. Hanketta hallinnoi Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry ja sitä rahoittaa Euroopan maaseuturahasto.

Yhdistykset omistavat ja hallinnoivat lukuisia kiinteistöjä ja toimitiloja Keski-Suomen maakunnassa. Monilla seurantaloilla toiminta on aktiivista ja iäkkäitäkin taloja kunnostetaan ahkerasti. Toisaalta osa näistä paikalliskulttuurille joskus tärkeistä paikoista on vaarassa unohtua ja ränsistyä, kun yhdistyksen väki ikääntyy, eikä kunnossapitoon löydy enää entisaikojen tarmoa.

Samaan aikaan kansalaistoiminnan muodot ovat muuttumassa. Monet yhdistykset ovat muuttuneet palveluntarjoajiksi ja osallistuminen tarkoittaa useammin maksamista kuin talkoita. Vaikka kansalaisliikehdintää syntyy spontaanisti ajankohtaisten aiheiden ympärille, se vakiintuu harvemmin yhdistysmuotoiseksi. Harrastusryhmät voivat olla epämuodollisia tai jonkin yrityksen tarjoamia. Tilantarve kansalaistoiminnalle ja harrastuksille ei ole kuitenkaan kadonnut mihinkään. Kun vielä kuntaliitosten myötä kuntakeskusten toimitilat ovat yhä kauempana maaseutukyliltä, kaivataan kylissä sijaitsevia tilavaihtoehtoja yhä enemmän paikallisen toiminnan ja identiteetin säilyttämiseksi.

Wolmar kokoaa Keski-Suomessa sijaitsevat yhdistysten omistamat ja hallinnoimat toimitilat avoimeksi tietokannaksi Yhdistystori.fi-verkkosivustolle. Toimitilahakemiston avulla toimitiloja hallinnoivat yhdistykset sekä toimitiloja kaipaavat toimijat voivat löytää toisensa. Lisäksi selvityksen aikana saattaa löytyä esimerkiksi unohdettuja tai laiminlyötyjä rakennuksia, joiden omistussuhteet ovat pahimmassa tapauksessa myös epäselviä.

Toimitiloja hallinnoivat yhdistykset saavat toimintaansa tukea Yhdistystorille koottavasta tietopankista, joka tulee sisältämään oppaita esimerkiksi kiinteistönhuollosta, markkinoinnista ja kulttuuriperinnön vaalimisesta. Yhdistyksillä eri puolilla maakuntaa saattaa olla samanlaisia kehittämistarpeita, joten hankkeen myötä syntyneiden verkostojen kautta kehittämistä voidaan toteuttaa yhteistoiminnassa, eikä hyväksi havaittuja toimintamalleja tarvitse keksiä uudelleen. Seurantaloille tehdään hankkeen kuluessa katselmuksia ja seutukunnilla järjestetään tilaisuuksia, joissa käsitellään yhteisiä kiinteistöihin ja toimitiloihin liittyviä asioita asiantuntijoiden opastuksella.

”Hienointa Wolmarissa on se, että voidaan hyödyntää valtavaa kiinteistöpotentiaalia paikallisyhteisöjen hyvinvoinnin edistämiseksi”, sanoo projektityöntekijä Niko Jokinen. ”’Olisi upeaa, jos seurantaloille syntyisi uudenlaista toimintaa, mutta kuitenkin historiaa ja perinteitä kunnioittaen”, Jokinen jatkaa.

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry (KYT) on keskisuomalainen kansalaistoiminnan ja sitä edustavien yhteisöjen kehittäjä, jonka tavoitteena on lisätä keskisuomalaisten järjestöjen toimintaedellytyksiä. Tehtäväänsä KYT toteuttaa KYT-järjestöpalveluilla (ohjaus ja neuvonta, koulutukset, yhteistyön edistäminen sekä www.yhdistystori.fi -tiedotusalustan ylläpito), projektitoiminnalla, vaikuttamistyöllä ja ylläpitämällä kansalaisten avoimia kohtaamispaikkoja.