PAR-järjestelmät

PAR-hankeen viides toimintakausi OKM:n rahoituksella on alkanut 1.5.2016 ja toimintakauden teemoina ovat:

1.    STRATEGINEN YHTEISTYÖ JA TIEDONHALLINTA
2.    JÄRJESTELMIEN YHTEENSOVITTAMINEN
3.    TILASTOJEN KERUU, ANALYSOINTI JA TUOTANTO
4.    UUDEN JÄRJESTELMÄN LEVITTÄMINEN, KOULUTUS JA KOULUTUSMATERIAALIN LUOMINEN

 Dia1

PAR-järjestelmien keskeiset muutokset vuodelle 2016:

- PARty ja PARent yhdistyvät, jonka jälkeen yhden organisaation sisällä voidaan siirtää asiakkaita etsivän ja pajojen välillä. Tavoitteena on tehdä mahdolliseksi myös kryptattujen (salattujen) asiakastietojen siirtäminen organisaatiosta toiseen.
- PAR-järjestelmässä siirrytään Excelin perusnäkymästä lomakemuotoisiin työkaluihin (FORM). Tämä tuo merkittäviä muutoksia työkalun ulkoasuun ja tekee siitä entistä helppokäyttöisemmän.
- Järjestelmän multikäyttö yksittäisissä organisaatioissa mahdollistuu: muutoksen jälkeen eri henkilöt saman organisaation sisällä voivat käyttää järjestelmää yhtä aikaa. Aiemmin käyttö oli mahdollista vain yhdelle henkilölle kerrallaan.
- Esimiehelle ja työntekijöille ja myöhemmin myös asiakkaille luodaan omat erilliset profiilit. Esimiehille tulee oikeus katsoa tilastollista dataa ja käyttää anonyymeja tietokantoja sekä hallita järjestelmän salasanoja omassa organisaatiossaan. Työntekijä voi puolestaan nähdä ja täydentää omien/ jaettujen asiakkaiden tietoja sekä ottaa tarvittaessa tilastoja.
- Järjestelmän tietoturvaa parannetaan muun muassa kryptaamalla tietokannassa olevat tiedot ja luomalla erilliset henkilökohtaiset salasanat työntekijöille, esimiehille ja myöhemmin myös asiakkaille. Esimies/pääkäyttäjä luo paikallisesti salasanat ja määrittää kunkin käyttäjän oikeudet. ja hänelle näytettävän tiedon. Käyttöön otetaan myös lukulistat, joista näkee, kuka on katsonut tai käsitellyt tietoja ja milloin tämä on tapahtunut.

- Asiakkaille tulee jatkossa oma käyttöliittymä sekä arviointi- ja palautetyökalut, esimerkiksi erilaisia palautelomakkeita.
- Järjestelmästä tulee kaksikielinen, suomen lisäksi sitä voi käyttää jatkossa myös ruotsinkielellä.
- Järjestelmään kertyvää tietoa tullaan hyödyntämään aiempaa tehokkaammin (valmiit taulukot, trenditiedot, kuvat, pivot).
- Yhtenäisiä tilastotarpeita tullaan kartoittamaan ja työstämään mahdollisesti myös laajempia tilastoraportteja eri tahojen (mm. rahoittajat, kunnat) tarpeet huomioiden.
- Eri järjestelmien välille rakennetaan siltoja tavoitteena valtakunnallisesti yhdenmukainen tilastollinen data.

 

Uuden PAR-järjestelmän julkaisemisesta tiedotetaan erikseen syksyn 2016 aikana!